Cestování

Za krásami Národního parku Podyjí

Průběh trasy:

Znojmo - Hradiště - Králův stolec - Podmolí - Šobes - Popice - Znojmo

Znojmo, rotunda

Charakteristika:

Poznáme různé charakteristiky Národního parku Podyjí a můžeme si vychutnat odpočinek bez turistických davů. Na území parku jsou významná vřesoviště s výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin i hmyzu. Úkryt před nepohodou poskytují dřevěné altánky a osvěžení citlivě upravené studánky.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 30 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 405 m n.m. / 205 m n.m.
Celkové převýšení: 649 m

Znojmo, Minoritský klášter

Popis:

Poznáme různé charakteristiky Národního parku Podyjí a můžeme si vychutnat odpočinek bez turistických davů. Na území parku jsou významná vřesoviště s výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin i hmyzu. Úkryt před nepohodou poskytují dřevěné altánky a osvěžení citlivě upravené studánky.

Vyjíždíme ze Znojma. Původní hrad z 1. pol. 11. stol. byl v 18. stol. přebudován na barokní zámek. Od počátku 20. stol. využívá jeho interiéry Jihomoravské muzeum. O významu města vypovídají i zbytky hradeb. Ty byly opatřeny čtyřmi mohutnými branami, z nichž tři umožňovaly vstup do města ze třech základních směrů – z Prahy, Brna a Vídně a jedna, zvaná Napajedelská, sloužila znojemským občanům k vyhánění dobytka k Dyji, protože Znojmo trpělo již v dávných dobách nedostatkem vody.

Znojmo, podzemí

Podzemí města tvoří unikátní systém navzájem se proplétajících chodeb v několika patrech nad sebou v celkové délce 30 km. Do skály byly vytesány v 13.–17. stol. a sloužily jako zásobárny potravin i úkryt obyvatel v dobách ohrožení města. Kromě hradu je zde řada kostelů – sv. Michala, sv. Mikuláše, Povýšení sv. Kříže s dominikánským klášterem, Svatováclavská kaple, Loucký klášter s kostelem sv. Václava i rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny (národní kulturní památka), stejně jako 70 m vysoká radniční věž z let 1445–1448. V jižní části města v blízkosti Louckého kláštera najdeme městskou plovárnu Louka s tobogánem, skluzavkou a divokou řekou.

Znojmo, panorama

Ze Znojma jedeme po cyklotrase č. 5000. Míjíme Králův stolec, vyhlídku nad vzdutou hladinou Znojemské přehrady, barokní Andělský mlýn v Mločím údolí, kterým protéká Mašovický potok a přijedeme do obce Podmolí. V okolí jsou nálezy z doby bronzové a slovanské, kaple Bolestné Panny Marie z r. 1753 a zachovaná původní vesnická zástavba. V obci se můžeme občerstvit ve dvou hospůdkách a také se ubytovat v penzionu. Za Podmolí jedeme stále po cyklotrase č. 5000. Míjíme Devět mlýnů. Historicky je prokázáno šest mlýnů. Další tři ležely níže po proudu a zřejmě v důsledku povodní byly pusté již v 16. stol. Z šesti mlýnů přežily do nedávné doby čtyři. Mezi ně patří Gruberův mlýn (rozcestí turistických cest pod Šobesem) a Papírna (cestou na Sealsfieldův kámen).

Šobes

Jedeme přes Šobes, kde je možnost pohlídky s degustací přímo na vinici v Národním parku Podyjí – odrůdy Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého, Rulandského šedého a Ryzlinku vlašského. Projedeme do vsi Havraníky. Stojí zde památkově chráněný sklep a kostel sv. Linharta z r. 1815. V okolí je chráněná příroda v Havranických vřesovištích a na Skalce. Pokračujeme přes Popice. Pár set metrů od Popic se vyjímá zcela nově zrekonstruovaná poutní kaple se zajímavými reliéfy na vnějších stěnách.
Z Popic se vracíme kolem pahorku Kraví hora zpět do Znojma.

Zdroj: www.cyklo-jizni-morava.cz