Zprávy

Asics zkoumá míru vlivu sportu na mentální vývoj

24. dubna 2021

Společnost Asics začala pracovat na novém projektu o pozitivním vlivu sportu na mentální pohodu člověka. Poukazuje při tom na vznik svého jména, který je zkratkou počátečních písmen latinského přísloví “anima sana in corpore sano” (ve zdravém těle zdravý duch). Japonská společnost bude sledovat biometrické údaje mozkových drah tisíců „objektů“ na celém světě.

Projektu předcházela studie uskutečněná během loňského prosince a letošního ledna v rámci King´s College v Londýně. První výsledky naznačují, že krátké množství fyzické aktivity umožní emoční vzestup u běžných sportovců. Byli až o 29 procent lepší při zvládání stresu, o 18 procent uvolněnější, o 28 procent méně náchylní k unáhleným rozhodnutím a obecně méně frustrovaní. Jejich mozek zpracovával události o 26 procent rychleji, vykazuje až o 21 procent lepší paměť a až o 58 procent méně kognitivního stresu. Často sportující lidé vykazovali větší zlepšení než profesionálové, a to jak emocionálně, tak kognitivně.