Zprávy

Certifikáty a pečetě hodnotící udržitelnost výrobků – část 2.

24. dubna 2021

I ve druhé části našeho seriálu se zaměříme na označování udržitelných výrobků. Dnes se jedná o organizaci Fair Wear a pečeť GOTS pro přírodní vlákna.

  1. Fair Wear se dříve nazývala Fair Wear Foundatin. Založena byla v roce 1999 v Amsterdamu jako dobročinná organizace. Jejím cílem bylo zlepšení pracovních podmínek v globálním textilním průmyslu. Zaměřuje se hlavně na konfekční výrobu a v ní fázi, kde se z látek sešívají hotové produkty. Hlavním znakem Fair Wear je kodex pro pracovní praktiky a práva zaměstnanců, tzv. Code of Labour Practices, který má mezinárodní uplatnění.

Pro Fair Wear platí, že změny se neuskuteční přes noc a cílem zůstává 100% fair oblečení. Organizace neuděluje certifikáty, firmy se pouze stávají členy a pak mají možnost používat logo organizace. Členem se může stát ta značka, která se připojí k hlavním zásadám a jejich praktickému přenesení do výroby. Kdo zásadní předpoklady nesplní nebo vykazuje nedostatky, členství ztrácí. Zároveň mohou určití členové získat „Leader Status“ pro svou maximální úspěšnost. Všechny značky mají zveřejňované výsledky auditů na webových stránkách.

  1. Global Organic Textile Standard (GOTS) je pečetí pro biologicky získávaná přírodní vlákna. Pokrývá výrobu, konfekci, zabalení, značku, obchod i distribuci všech textilií, které jsou vyrobeny alespoň ze 70 % z biologických přírodních vláken. V roce 2020 zveřejnila GOTS verzi 6.0, ve které se klade také více důrazu na sociální sféru a její požadavky na výrobu. Nové možnosti se nabízejí také u směsných materiálů, kde mohou být použity recyklované syntetické materiály, avšak s omezeným zastoupením.

GOTS nabízí dvě značky. Ty mohou získat materiály, kde je alespoň 70% biologicky získané přírodní vlákno. Pak je označován kbA/kbT a procenta, která obsahuje. Pokud je výrobek z materiálu obsahujícího alespoň 95 % biologického přírodního vlákna, pak může mít také označení „Bio“ nebo „organic“ a je bez procentuální specifikace.