Zprávy

E-sport není sport

1. září 2019

Podle právního posudku, který si nechal vypracovat Německý olympijský sportovní svaz DOSB, by neměl být tzv. e-sport uznávaný jako sport. Pojem „sport“ v tradičním smyslu a podle dlouhodobého právního vnímání odpovídá „požadavkům na tělesnost“, říká dokument.  Jakékoliv hraní na konzole sem nespadá a „není sportem ve smyslu platného práva“. Dokument také odmítá jakoukoliv „všeobecnou prospěšnost“ e-sportu jako sportu.

V jednom bodě se právní stanovisko staví proti pozici DOSB, který rozlišuje mezi virtuálními sporty (například fotbalové simulace od FIFA) a tzv. eGamingem. Ten označuje hraní dalších her.

Podle prezidenta Svazu e-sportů v Německu ESBD Hanse Jagnowy se jedná o krok k rozdělení e-sportového hnutí. Jagnow zároveň kritizoval dané právní stanovisko vzhledem k mnoha uznávaným sportům, jako je sportovní střelba, stolní fotbal nebo šipky, které jsou definovány precizností pohybů, ne objemem. Podle něj je rozdílný přístup k e-sportům na základě principu rovnoprávnosti nepřípustný.