Zprávy

Fitness sektor je kvůli pandemii ve velkých ztrátách

12. listopadu 2020

Ekonomické dopady lockdownu kvůli epidemii COVID-19 na fitness sektor jsou fatální. Provozovatelé jsou zoufalí. Z aktuálního průzkumu České komory fitness vyplývá, že ve druhé vlně zatím nedostali žádnou podporu. Některé z jarních podpor navíc přicházejí úspěšným žadatelům až nyní, s několikaměsíčním zpožděním. Finanční rezervy, které podnikatelé měli, vyčerpali v jarní vlně pandemie. Nyní se i silná a velká fitness centra dostávají na samotnou hranici přežití a ztráty fitness sektoru za poslední čtyři týdny překročily půl miliardy korun. Více než 10 % podnikatelů ve fitness tak už bylo donuceno ukončit svou činnost již po jarní vlně, a bohužel se dá předpokládat, že jejich čísla porostou.

„Efektivita pomoci vládních kompenzací je zoufalá. Náš aktuální průzkum ukázal, že kompenzace z jarní části lockdownu pomohly fitness provozovatelům s pouhou jednou třetinou jejich nákladů. Konkrétně pomoc z programu COVID – nájemné za minulou vlnu – byla mnohým uhrazena až nyní, se zpožděním v řádech měsíců. Nájem přitom činí jen necelých 25 % celkových nákladů. Největší položkou jsou zálohy za elektrickou energii, následuje nájemné, vodné a stočné, plyn a úklid. Významná část provozovatelů navíc splácí úvěry nebo leasingy na vybavení,“ shrnuje prezidentka České komory fitness Jana Havrdová data z průzkumu, který zmapoval efektivitu kompenzačních programů a reálné pomoci Vlády ČR pro sektor fitness a dalších vnitřních sportovišť. Průzkumu se zúčastnilo 382 provozovatelů z celé ČR, což představuje zhruba třetinu celkového trhu.

Vyplývá z něj dále, že jarní programy v průměru kompenzovaly zapojeným respondentům 31,7 % jejich nákladů. Respondenti nejvíce čerpali kompenzační bonus pro OSVČ (68,1 %), COVID nájemné (26,2 %), Ošetřovné (19,4 %), Antivirus A (15,2 %), Antivirus B (4,2 %) a Antivirus C (3,7 %).

V podzimní části lockdownu plánuje požádat o podporu 93 % respondentů. O kompenzační bonus bude žádat 66 % respondentů, programu COVID Nájemné II chce využít až 56 % (vyšší zájem o tuto podporu lze vysvětlit tím, že žadatel již nepotřebuje získat slevu pronajímatele, která byla požadována v jarních měsících). Pouze 8,6 % respondentů neplánuje využít žádnou podporu.

 

Česká komora fitness vyzývá Vládu České republiky k zásadní podpoře celého sektoru, jehož ztráty po čtyřech týdnech zavření překročily půl miliardy korun! „Potřebujeme výrazně větší, a hlavně rychlejší pomoc vlády. S Hospodářskou komorou připravujeme základní parametry programu COVID sportoviště. Zcela nezbytná bude i dlouhodobá pomoc na restart podnikání v oblasti pohybových aktivit.

Pandemie ukazuje fatální dopady nedostatku pohybové aktivity v každodenním životě Čechů. Sektor, který může z dlouhodobého hlediska pomoci uspořit až třetinu nákladů na zdravotní péči tím, že navrací populaci pravidelný pohyb do každodenního života, je zásadně omezen jako jeden z prvních z celého hospodářství,“ upozorňuje na paradoxní situaci Jana Havrdová s tím, že se přitom podle odborníků i aktuálních průzkumů jedná o bezpečný sektor a dokazují to aktuální evropská i česká data.

„Abychom přežili, potřebujeme bleskovou realizaci stávajících programů i specializovaného programu COVID sportoviště, a co nejdříve otevřít naše provozy, byť za přísných hygienických podmínek. S našimi návrhy bezpečného otevření a provozu jsme seznámili Národní sportovní agenturu i Českou unii sportu a úzce spolupracujeme s Hospodářskou komorou,“ doufá v rychlou pomoc vlády Jana Havrdová a poukazuje na to, že současná situace už má obrovské dopady na celou naši ekonomiku. „Vnímáme, že ve velmi podobné zoufalé situaci je celá řada dalších podnikatelů z jiných sektorů. Současná restriktivní opatření budou mít fatální důsledky pro všechny zasažené obory, které se z nich mohou dostávat těžko a velice dlouho. Plošná i specializovaná pomoc vlády je proto v tuto chvíli naprosto nezbytná.“