Zprávy

Go Sport měl lepší výsledky než v roce 2014

Velký francouzský maloobchodní řetězec Rallye oznámil hospodářské výsledky své dceřiné společnosti Go Sport. Ta za první pololetí roku 2015 (do 30. června) utržila o 5,3% více než v předchozím roce. Přesnější údaje nejsou od doby, kdy Rally firmu Go Sport získal, k dispozici. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy mírně vzrostl. Za první pololetí v roce 2014 klesly tržby Go Sportu o 5,7 mil. eur na 305,1 mil. eur. Ebitda klesla o 2,6 mil. na 10,4 mil. eur.