Zprávy

Kladenští hokejisté mají zastavené dotace od města

Hokejové Kladno má zastaven přísun dotací od města. Zastupitelé se tak rozhodli po účetní kontrole v týmu. Jedním z důvodů je i faktura na více než 11 milionů korun pro společnost Jágr Team, což je v rozporu se smlouvou mezi městem a klubem. Klub podle ní nesmí platit peníze společnostem, které jsou s týmem personálně nebo finančně propojeny.

Jaromíru Jágrovi patří 70 procent kladenského klubu. Podíl města je 30 procent. Město na provoz hokejového klubu v Kladně přispívá ročně jednak příspěvkem na provoz stadionu, který činí zhruba 18 milionů korun ročně. Dalšími zhruba sedmi miliony přispívá na mládež.

Vedení klubu však odmítlo, že by měl klub nesrovnalosti v hospodaření. Pozastavení dotací od města podle něj neohrozí chod žádného z týmů. Dotace od města prý čerpalo vždy v souladu s určeným účelem a pravidly a po celou dobu na to dohlížel statutární orgán navržený městem.

Mezi nesrovnalostmi, které Kladno objevilo ve vyúčtování dotací, byla i Společenská smlouva firmy Hokej Kladno. Zatímco zastupitelstvo schválilo, že má valná hromada rozhodovat 90 procenty hlasů, ve smlouvě založené v obchodním rejstřík je však uvedená jen dvoutřetinová většina, což by mohlo ohrozit zájmy města, které by ztratilo možnost účinně hlasovat. Kontrola objevila i další problémové faktury a naopak nenašla doklady o činnosti kontrolní rady. „Na základě těchto zjištění jsem byl nucen zastavit tok peněz do společnosti Hokej Kladno,“ řekl na jednání zastupitelstva minulý týden náměstek kladenského primátora Přemysl Mužík. Zastupitelé podle něj mohou rozhodnout i o tom, že by klub vracel dotace.

Zastupitelé také odsouhlasili, že na funkci jednatele klubu bude navržen Pavel Patera, který by tak nahradil Otakara Černého. Ten ve funkci skončil už loni na podzim. „Faktura od společnosti Jagr Team byla předložena v době, kdy já už jsem ve funkci nebyl. Mělo si to ohlídat město,“ řekl novinářům.

Zdroj: idnes.cz