Zprávy

Předběžné hospodářské výsledky koncernu Metro za účetní rok 2014/15

Vedení německého koncernu Metro zveřejnilo odhady hospodářských výsledků za rok 2014/15 (do 30. září), jejich přesné hodnoty budou známy v prosinci. Celkové tržby podle odhadů klesly o 1,2% na 59,2 miliardy eur. Velký vliv na hospodářské výsledky měl slabý kurz rublu. Zisk před úročením a zdaněním činil 1,53 mld. eur bez jednorázových efektů a měnových změn, což odpovídá hodnotě za předchozí účetní rok. Za prodej řetězce Galeria Kaufhof obdržel koncern 1,75 mld. eur, což bylo více, než se předpokládalo.