Zprávy

Rozhovor s Jeffrey Tirmanem

7. listopadu 2019

Jeffrey Tirman je ředitelem Elanu od ledna 2016. V loňském roce se tato slovinská firma stala součástí KJK Sports a Jeffrey Tirman byl jmenován jejím CEO.

- Je to již několik let od doby, co jste dorazil do Elanu. Jak byste zhodnotil tuto zkušenost?

Velmi dobře. Elan je tradičně společnost plná skvělých lidí a inovativních produktů. Její historické problémy pramení ze systematických chyb managementu na korporátní úrovni v době, kdy firmu vlastnil stát a měla neprofesionální vedení.

 

- A co Slovinsko jako země. Naplnila vaše očekávání týkající se sportovních aktivit? Bylo mi řečeno, že jste lyžařský nadšenec a vášnivý biker?

Slovinsko je fantastické místo pro práci. Jsem velmi šťastný, že můžu pracovat v tak překrásném prostředí, které nabízí tolik aktivit po celý rok. Největším problémem není nedostatek sportovních akcí, ale málo času.

 

- Považujete se spíše za zimní nebo letní typ?

Oboje. Jsem šťastný, že žiju.

 

- Všechny údaje ukazují, že po vašem příjezdu do firmy se v podstatě všechny křivky a ukazatele otočily směrem vzhůru. Jaké tajemství stojí za tímto úspěchem?

Být obklopen skvělým týmem lidí v Elanu. Ti všichni na tom mají zásluhu.

 

- Pokud se nemýlím, zvýšil se také počet zaměstnanců, což má opravdu velký přínos pro místní lidi?

Správně. Zvedli jsme počet o 30 %, ale tak, jak to u výrobních podniků bývá, ta čísla kolísají, ale stále je držíme někde kolem tohoto údaje.

 

- Jak jste spokojený s pozicí na trhu od doby, kdy existuje motto Always Good Times?

Je to skvělé. Oslovujeme 99 % lidí na lyžích.

 

- Jakou roli v tom hrají neustálá vylepšování a inovace?

Jak jste již řekl, tak nepřetržitou. Nikdo nemůže usnout na vavřínech z dob minulých, musíte jít pořád dopředu.

 

- Noví vlastníci (KJK) byli zjevně velmi spokojení a překvapení výsledky, kterých jste dosáhl během vašeho působení v Elanu. Pod novým majitelem budete mít na starosti větší skupinu výrobců sportovního zboží. Jakou výzvu to pro vás znamená?

 

Zatímco jsem zůstal CEO v Elanu, byl jsem zároveň pověřen pozicí ředitele i v KJK Sports, který je holdingovou společností pro všechny investice KJK v oblasti sportovního zboží. V roce 2020 dosáhne skupina tržeb přibližně 300 milionů eur s 3000 zaměstnanci. Výzev je mnoho, ale hlavní je se ujistit, že máme dohromady skvělý tým. KJK Sports pokrývá všechny sezóny a zaměřuje se na aktivní outdoorový životní styl.

 

- Elan je nyní součástí větší skupiny sportovních značek. Jaký vliv to bude mít na strategii značky a její fungování?

Protože se to týká individuální strategie značky Elan i dalších značek a jejich individuálních strategií v rámci skupiny KJK, nepředpokládám v důsledku začlenění Elanu do větší skupiny žádné změny. Co se týká fungování, samozřejmě jsme našli synergie napříč skupinou, které plánujeme využít.

 

- Můžeme očekávat nějaké nové formáty spolupráce v rámci skupiny?

Ano, ale ještě o nich nyní nemůžu mluvit.

 

- KJK vlastní také značky z oblasti vodních sportů. Zvažuje Elan vstup na tento trh s nějakými úplně novými výrobky?

V současné době ne.