Zprávy

Senzor analýzy sněhové pokrývky

8. ledna 2022

Umělý sníh je pro lyžařská střediska velmi ceněnou komoditou, jeho produkce vyžaduje ale velké množství vody a elektrické energie. Lotyšská firma Snowision nyní vyvinula senzor, s jehož pomocí je možné předpovědět, jak se sníh bude chovat, což může přispět k úsporám až 30 % při výrobě technického sněhu. 

Senzor je připevněný asi v půlmetrovém boxu na stožáru a může analyzovat sníh v okolí až jednoho kilometru. Je schopný změřit výšku sněhové pokrývky, její teplotu či hustotu. K dispozici jsou také údaje o obsahu vody, bodu tání, výšce ledové krusty či struktury sněhu. Analýza probíhá pomocí mikrovlnného snímání. Data jsou následně spojena s daty ze satelitu a vznikne model předpovídající vývoj sněhové pokrývky včetně jejího odtávání. Díky těmto údajům mohou provozovatelé upravovat produkci technického sněhu. Podle výpočtů by se v případě, že by technologii používala největší alpská střediska, mohlo ušetřit až 1,5 milionů tun sněhu. 

Testování nové technologie probíhalo ve Finsku a ve Francii. Předpokládá se, že do dvou let bude nový senzor připraven k výrobě a do deseti let by se měl objevit asi v 500 lyžařských střediscích. Jeho využití je možné také u provozovatelů vodních elektráren při odhadech množství tající vody a zvažuje se také uplatnění pro lavinové svahy.