Zprávy

Sport 2000 pokračuje v pozitivním trendu

18. června 2018

Sdružení Sport 2000 International zvládlo ztrátu licenčního partnera Sports Direct International (SDI) v roce 2016 a vstupuje do nové fáze strategického plánu do roku 2021. To konstatovalo vedení na nedávno proběhlé valné hromadě. Neměnými cíli je stálé posilování značky Sport 2000 v celé Evropě a další expanze na nové trhy. Během dvou let má také vzniknout nová jednotná omnichannel platforma s jasným zaměřením na získávání dat z míst prodeje, ve kterém vidí vedení velký potenciál. Na základě těchto dat chce sdružení v dalších letech zlepšovat servis v uspořádání nabídky pro lepší přesvědčování zákazníků.

Ke sdružení nyní patří 4154 prodejen, které v roce 2017 vygenerovaly tržby ve výši 3,82 miliard eur. Za rok 2016 činil tento ukazatel 3,6 miliard eur (údaj již bez výsledků SDI). Pokud by se výsledky SDI za rok 2016 započetly, činily by tržby 6,9 miliard eur.

V roce 2017 začaly se Sport 2000 spolupracovat nové subjekty na čtyřech nových trzích  - ve Španělsku, v Belgii, Maďarsku a na Středním východě. V dalším období by měla expanze probíhat v Polsku a ve Velké Británii.