Zprávy

Výsledky průzkumu sportovní zdatnosti českých školáků

Český olympijský výbor (ČOV) společně se Sazkou zapojil během prvního pololetí tohoto školního roku více než tisíc základních škol a 130 tisíc dětí do Sazka olympijského víceboje. V disciplínách, jako jsou běh na 50 metrů, vytrvalostní běh, skok do dálky, zkouška rovnováhy, sedy-lehy či hod míčem, uspělo padesát tisíc dětí. Jejich výsledky ve spolupráci se společností SportAnalytik zkoumal Tomáš Perič, odborník na sport dětí z Univerzity Karlovy.

"V Česku se neuskutečnila podobná analýza více než čtvrt století – od dob spartakiád," uvedl generální ředitel Sazky Robert Chvátal.

Zatímco v roce 1995 věnovaly děti od šesti do patnácti let pohybu tři hodiny denně, o dvacet let později je to už jen pětačtyřicet minut. "Děti se v tělesné zdatnosti zhoršily, a čím jsou starší, tím je rozdíl proti minulosti větší," říká předseda ČOV Jiří Kejval. Pohybově nejzdatnější jsou podle této analýzy školáci z Libereckého a Zlínského kraje a Prahy. Naopak nejhůř skončily děti na Plzeňsku, Olomoucku a Karlovarsku. A zatímco u dětí od šesti do devíti let nejsou rozdíly tak markantní, pomyslné nůžky se nejvíc rozevírají ve skupině dětí od 13 do 15 let – s rostoucím věkem rozdíly narůstají na téměř dvojnásobek bodů mezi nejlepším a nejhorším krajem.

Analýza také porovnávala výsledky chlapců a děvčat. Dívky dominují v pružnosti a rovnováze a chlapci v ostatních pohybových schopnostech – rychlosti, vytrvalosti, hbitosti a síle. "Ukázalo se také, že neplatí léty zažitá pravda, podle které se děti na venkově a v malých městech více pohybují. Naopak, jejich průměrné výsledky jsou v porovnání s dětmi z velkých měst v testovaných disciplínách horší. Tuto tezi podporuje také analýza BMI, podle které je nejvyšší poměr hmotnosti vůči tělesné výšce u dětí v krajích, které ze srovnání pohybové zdatnosti vycházejí nejhůře," uvedl Perič.

Učitel tělesné výchovy Milan Horák z pražské základní školy Ohradní ale výsledky překvapen není. Sám pochází z vesnice a vidí dobře, že děti u nich v obci už dávno netráví celé odpoledne běháním venku, ale naopak jsou doma u monitorů svých počítačů. Ve velkých městech mají děti naopak mnohem větší výběr kroužků i sportovních oddílů. Tento tělocvikář také poukazuje na to, že zatímco za jeho dětství patřil tělocvik k nejoblíbenějším předmětům ve škole vůbec, nyní se děti tělocviku vyhýbají, omlouvají se a mnohem raději hrají hry na mobilních telefonech.

Analýza je podle Kejvala prvním krokem ke zlepšení situace. Podle něho není možné, aby byl tělocvik dnes podle průzkumů třetím nejméně oblíbeným předmětem vůbec. "V Německu měli na počátku devadesátých let podobné problémy, pak je ale začali intenzivně řešit, a dnes v této zemi sportuje pravidelně polovina populace; u nás je to jen 28 procent a to chceme změnit," tvrdí Kejval.

Šéf Sazky se domnívá, že rozdíly ve zdatnosti mezi školáky z velkých a menších obcí mohou být způsobené tím, že děti z menších obcí musejí za sportovními aktivitami často dojíždět. "Naopak ve velkých městech dětem často organizují čas rodiče. Roli mohou hrát i sociální poměry," soudí Chvátal.

Sazka, která považuje olympijský víceboj ve školách a následnou analýzu dat za jednu ze svých výrazných aktivit na poli společenské odpovědnosti firem, společně s olympijským výborem připravila také speciální webové stránky Sport v okolí. Na nich se děti a jejich rodiče dozvědí, do kterých sportovních oddílů se mohou děti v nejbližším okolí bydliště přihlásit. "Do olympijských her v Riu zbývá 500 dní a do té doby chceme, aby na portále byla skutečně všechna sportoviště a sportovní oddíly a kroužky v Česku," tvrdí Kejval.

Děti, které se zapojily do Sazka olympijského víceboje, získají na konci školního roku také speciální vysvědčení, kde se dozvědí, nejen jakých výsledků v jednotlivých disciplínách dosáhly, ale také kterému sportu by se měly v budoucnu věnovat, na který se nejlépe hodí.

Zdroj: ihned.cz