Zprávy

Význam posilování pro fyzické a duševní zdraví

31. ledna 2021

Pravidelný pohyb pomáhá předcházet nemocem a podporuje také náš psychický rozvoj. Kdo se dostatečně pohybuje, žije v průměru déle. Za obzvláště účinné formy pohybové aktivity jsou považovány běh, plavání nebo cyklistika. Až v poslední době se do tohoto seznamu dostalo také posilování, které je příznivé pro náš srdeční oběh.

Kdo pravidelně cvičí s nářadím nebo s vlastní vahou, posiluje nejen své svalstvo a kosti, ale je většinou také méně úzkostlivý a až do vysokého věku zůstane pohyblivý. A ve světě, ve kterém se lidé dožívají stále vyššího věku, je tento fakt nezanedbatelný a potenciál prevence enormní. V současnosti zařadila pravidelné posilování do svých zdravotních doporučení také Světová zdravotnická organizace WHO. Pro skupinu 18-64 let se doporučuje zařadit posilování do svého režimu alespoň dvakrát týdně.

Jak dodržují Evropané tato doporučení zjišťovala studie European Health Interview Survey, která proběhla mezi lety 2013 a 2015 ve 28 evropských zemích. Zúčastnilo se jí 280 605 lidí nad 18 let. Aktéři byli dotazováni na četnost cvičení v jednom týdnu, kde cvičení probíhá a s jakými pomůckami. Zjišťoval se také jejich věk, pohlaví, vzdělání a příjmy.

Většina Evropanů na objem cvičení dvakrát týdně nedosáhne – přes 80 %. Jen 17 %, méně než šestina, trénuje své svaly pravidelně. Mezi Evropany se ukazují také velké regionální rozdíly na osách sever-jih a východ-západ. Například na Islandu pravidelně posiluje více než polovina lidí nad 18 let, ve Švédsku 38 %, ve Finsku 34 %. Na spodním konci jsou Malta, Kypr, Polsko a Rumunsko.

Všude platí, že muži posilují více než ženy, mladší častěji než starší, lidé se zdravotními potížemi nebo s nadváhou posilují velmi zřídka. I vzdělání a povolání hraje určitou roli. Studenti trénují častěji než všechny ostatní skupiny a více se této činnosti věnují obyvatelé měst.