Cestování

Knížecí Lichtenštejnskou stezkou – za památkami UNESCO

Průběh trasy:

Valtice – Rendez-vous – Tři grácie – Janův hrad – Lednice - Hraniční zámeček - Hlohovec - Valtice

Lednice, zámecký skleník

Charakteristika:

Pohodová jízda Lednicko-valtickým areálem nabízí putování jedinečnou krajinnou kompozicí, která byla pro svou výjimečnou hodnotu zapsána do seznamu chráněných památek UNESCO. Jako zjevení působí romantické stavby uprostřed lesa, okrasné parky a zahrady, kterými zušlechtili jihovýchodní výspu Moravy Lichtenštejnové.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 27,9 km
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 210 m n.m. / 160 m n.m.

Popis:

Valtice jsou nejen bývalým sídelním městě starobylého rodu a architektonickou perlou na náhrdelníku Lednicko-valtického areálu, ale také hlavním městem vína. Výlet proto můžeme začít prohlídkou impozantního Valtického podzemí nebo krátkou návštěvou Salonu vín, který nabízí v historických sklepech valtického zámku ochutnávku ze 100 nejlepších vín České republiky. Jako přivaděč k hlavnímu okruhu Lichtenštejnských stezek použijeme cyklotrasu č. 5045 stoupající z valtického náměstí kolem dvouvěžního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie směrem na Lednici. Na konci města trasa opouští silnici a za poznáním okrasných parků a impozantních staveb vybudovaných ve volné krajině směřuje nenáročným terénem.

Dianin chrám

Krátce po vjezdu do lesa dospěje k romantické stavbě v podobě římského triumfálního oblouku Dianina chrámu, který díky setkávání účastníků lovů ve zdejších lesích dostal přízvisko Rendez-vous. Účastníkům honitby sloužila i nejmladší stavba areálu, kaple sv. Huberta. Od památky věnované patronovi myslivců a střelců pokračuje Knížecí stezka lesní cestou směrem na Nový Dvůr.

Janohrad, napodobenina zříceniny 

Křižovatka směřující trasu hlavního okruhu doprava nabízí odbočením vlevo krátkou zajížďku ke klasicistnímu půlkruhovému ochozu, v jehož ose je umístěno sousoší Tří Grácií. Ztvárnění půvabu řeckých bohyň Athény, Artemidy a Afrodity před zámečkem vytesal z jednoho kusu kamene Martin Fischer. Pohled od sousoší přes prostřední rybník na Rybniční zámeček charakterizuje kompoziční přístup lichtenštejnských stavitelů. Po návratu na trasu našeho výletu mineme empírový zemědělský statek Nový Dvůr, který proslavil lichtenštejnský chov koní a kolem Apollonova chrámu na břehu rybníka pokračuje trasa Valtickou alejí směrem na východ. Následující silniční úsek do Lednice si zpestříme odbočkou k Janohradu. Letohrádek na břehu řeky Dyje, který je napodobeninou středověké zříceniny, letos oslaví dvě stě let od svého vybudování. Janův hrad je křižovatkou cyklistických tras a současně zastávkou lodní dopravy do Břeclavi. Klidná zpevněná komunikace na břehu Dyje a podél lužních lesů nás do Lednice přivede za pár minut. Na prohlídku památek ve městě budeme potřebovat spíše hodiny. Lednický zámek, skleník a rozsáhlý barokní park jsou jedinečnou ukázkou stavebních a krajinářských počinů Lichtenštejnů na jihu Moravy.

Chrám tří grácií

Jako připomínka vyspělého vinařství v kraji pod Pavlovskými vrchy doprovází na zpáteční cestě do Valtic rodový erb Lichtenštejnů zelené sklepní žudro Mikulovské vinařské stezky. Dříve než se o čilé vinařské turistice budeme moci přesvědčit mezi sklepy hlohovecké kolonie Šulaperk čeká nás krátký úsek po silnici a zastíněná stezka podél vody k Hraničnímu zámečku. Středem zámku, jehož stavba byla komponována jako architektonický doplněk monumentálního přírodního prostředí, procházela hranice mezi markrabstvím moravským a arcivévodstvím dolnorakouským. V přízemí zámečku je dnes restaurace, jejíž výborná kuchyně a krásný výhled jsou tou nejlepší pozvánkou k pozdnímu obědu.

 

Hlohovec, hraniční zámeček

Stoupání mezi sklepy rázovité obce Hlohovec směřuje na Šulaperk, věhlasnou vinařskou kolonii, jejíž historie se počítá od začátku 19. století. Okoštujte skleničku hlohovecké Frankovky nebo Veltlínského zeleného ze Staré hory, závěrečných pět kilometrů do cílových Valtic pro vás budou kratší a veselejší. A jestli vám na valtickém náměstí ještě budou zbývat síly a do sbírky navštívených památek scházet dominanta nad Valticemi, vydejte se na dvoukilometrovou horskou prémii ke Kolonádě na Reistně, jejíž ochoz nabízí panoramatický výhled na město a krajinu Lednicko-valtického areálu.

Zdroj: www.cyklo-jizni-morava.cz