Zprávy

Aktivity sportovního průmyslu na pomoc Ukrajině

10. dubna 2022

Světová federace průmyslu sportovního zboží WFSGI ve spolupráci s jeho evropskou odnoží FESI, japonskou federací výrobců sportovního zboží JASPO, Asociací sportovního a fitness průmyslu SFIA a Tchajwanskou asociací výrobců sportovního zboží TSMA se dohodly, že věnují prostředky do humanitárního fondu OSN na pomoc Ukrajině, aby mohla být poskytnuta humanitární pomoc všem potřebným. 

WFSGI děkuje všem, kteří již finanční podporu poskytli, a vyzývá další členy, aby na tento fond také přispěli či poskytli pomoc dle jejich výběru. WFSGI zároveň podporuje iniciativy na pomoc ukrajinským sportovcům, kteří ze své země museli odejít. 

K pomoci vyzývá své členy také Evropská outdoorová skupina EOG. Zástupci skupiny říkají, že to není marketing, ale výzva k činům. Jako příklad hodný následování zmiňují Polskou a Skandinávskou outdoorovou skupinu.