Zprávy

Americké dívky sportují méně než chlapci

14. března 2020

Ze studie provedené mezi americkou mládeží vyplývá, že dívky v USA sportují mnohem méně než chlapci. Na vině jsou částečně také jejich rodiče. Studie se zúčastnily děti mezi 7 a 17 lety spolu se svými rodiči. 34,5% chlapců nikdy nesportovalo, u dívek se jedná o podíl 43,1 %. Aktuálně se sportu věnuje 36,4 % dívek, u chlapců je to 45,6 %. Téměř třetina rodičů (32,2 %) je názoru, že chlapci jsou ve sportu lepší než dívky. Navíc chybí dětem ve sportu ženské vzory. 68 % dětí, které se sportu věnují, má mužské trenéry. Rodiče děti ke sportovním aktivitám nepovzbuzují, neukazují jim sportovní vzory. Jen 13 % sportujících dívek je naopak svými rodiči motivováno.

Ačkoli je dokázáno několika studiemi, jak pozitivní vliv má sportování také na vzdělávání, uvedlo 30 % dotazovaných (dětí i rodičů), že zaměření se na lepší známky je důvodem k tomu, aby přestaly děti sportovat. Téměř tři čtvrtiny rodičů (73 %) uvedlo, že jejich děti se sportem přestaly, protože oni měli pocit, že sport narušuje akademickou dráhu jejich dětí.

Roli hrají i příjmy rodičů. U těch, kteří spadají do skupiny s nejmenšími příjmy (do 49 999 dolarů ročně), sportují dívky jen v počtu 24,6 % a 57,5% z nich se nikdy organizovanému sportu nevěnovalo.

Aby se zvýšila sportovní aktivita dívek, musí být podle studie zvýšen počet možností propagace, vzniknout mají nové speciální programy a mládežnické kluby, které by nalákaly do svých řad hlavně dívky. Rodiče by měli podporovat své dcery materiálně i emocionálně, ať už změnou svého přístupu na pozitivní, jako diváci nebo jako účastníci společného tréninku. Podporovány jsou i matky – trenérky, které by zaangažovaly své dcery. Změna musí nastat také ve vnímání sportu v souvislosti se vzdělávacím systémem a větší podpora by se měla dostat rodinám s nižšími příjmy.