Zprávy

Bergans se snaží o zachování čtyř ročních období

9. února 2020

Mírné zimy, horká léta, roční období se znatelně mění. Aby se zastavily klimatické změny a lidé měli opět možnost zažít rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími, ziniciovala norská společnost Bergans ve spolupráci s Mezinárodním fondem na ochranu přírody speciální akci. Firma sbírá podpisy pod petici, se kterou se obrátí na norské Ministerstvo životního prostředí. Cílem akce je prohlásit roční období za část světového dědictví patřící pod UNESCO, zachovat přírodu i pro další generace, protože díky změnám klimatu je rušen pravidelný rytmus v přírodě, mizí celé ekosystémy, což má dopad nejen na rostliny a zvířata, ale i na lidi. Další informace k iniciativě firmy Bergans najdete na stránkách www.savetheseasons.com.