Zprávy

Blizzard obdržel cenu za úspory elektrické energie

Rakouský výrobce sportovního zboží Blizzard obdržel cenu od salcburkské poradenské firmy Umwelt Service Salzburg za velké úspory elektrické energie. Tato cena se uděluje každoročně firmám z regionu Salzbursko.

Blizzard v posledních letech provedl některá opatření, jako je termická sanace nebo optimalizace lakovacích a sušících kabin a přešel na LED osvětlení. Díky těmto krokům spotřebuje o polovinu méně elektrické energie.