Zprávy

Britská vláda plánuje snižování odpadu v textilním průmyslu

21. září 2023

Vláda Spojeného království představila plány na minimalizaci odpadu v textilním průmyslu a dalších klíčových odvětvích. Prostřednictvím své strategie Net Zero se britská vláda zavázala, že od roku 2028 téměř vyloučí ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládky a sníží emise ze skládkování a spalování, čímž do roku 2050 ušetří odhadem 35 milionů tun ekvivalentu CO2.

V textilním odvětví bude v rámci britského programu pro výzkum a inovace (UKRI) Circular Fashion Programme financováno 15 milionů liber (17,4 milionu eur) na podporu opatření k řešení některých problémů tohoto odvětví při zavádění cirkulárního obchodního modelu. Tento program bude fungovat jako základ pro zahájení desetileté vize transformace módního a textilního odvětví, která podpoří přijetí ekonomicky životaschopných oběhových modelů do roku 2032.