Zprávy

Britské sportovkyně jsou méně placené než muži sportovci

22. srpna 2020

Podle nové studie stanice BBC Sport mají 4 z 5 elitních britských sportovkyň pocit, že nejsou dostatečně zaplaceny v porovnání se svými mužskými kolegy. Anketní otázky byly zaslány 1068 sportovkyním ze 39 sportů, zodpovědělo je 537 z nich. Z odpovědí vyplývá, že 84 % respondentek věří v nedostatečné ocenění v porovnání s muži.

60% uvedlo, že vydělá méně než 10 tisíc liber, 12 sportovkyň uvedlo, že vydělá více než 100 000 liber ročně. Zajímavý údaj se týká také podpory médií věnované ženskému sportu. 85,1 % respondentek říká, že pozornost médií je nedostatečná, ale značná část zároveň tvrdí, že se tento ukazatel za posledních pět let zlepšil. 86,2 % zároveň tvrdí, že média zpravují o mužském a ženském sportu rozdílně.