Zprávy

Certifikáty a pečetě hodnotící udržitelnost výrobků – část 3.

1. května 2021

I ve třetí části našeho seriálu se zaměříme na označování udržitelných výrobků. Dnes se zaměříme na zvířata, konkrétně husy, kachny a ovce. Jedná se o certifikáty RDS a RWS.

  1. Der Responsible Down Standard (RDS) vznikl v roce 2014 a patří k nejužívanějším certifikátům udělovaným v oblasti standardů peří u oblečení. Iniciován byl původně společností The North Face, dnes se jedná o neziskovou organizaci Textile Exchange. Cílem je ochrana kachen a hus, ze kterých se peří získává, a zajištění jejich chovu dle určitých kritérií tak, aby zvířata netrpěla. K těm patří například, že peří může být trháno až poté, co jsou zvířata usmrcena, ne zaživa. Nesmějí být nuceně přikrmovány a být chovány za ohleduplných podmínek. Před porážkou musí být uspána, což je nové nařízení od roku 2019. Kontrolou procházejí také chovatelské farmy, ze kterých pocházejí chovné páry.

Certifikát obdrží pouze ty produkty, u kterých je zajištěno 100% splnění všech kritérií. Certifikát je platný 14 měsíců a dodržování jeho kritérií je kontrolováno oznámenými i neoznámenými návštěvami. Zatím dostalo tuto certifikaci na světě 900 velkých i malých farem, kde se chová přes 500 milionů zvířat.

 2. Certifikát Responsible Wool Standard (RWS) vznikl v roce 2016 díky organizaci Textile Exchange, na vzniku spolupracoval s řetězcem H&M. Certifikát pokrývá několik oblastí – ochrana zvířat (ovcí), ochrana půdy nebo  transparentní dodavatelský řetězec s možností dosledování. Z farem, přes producenty vlny až k oděvním továrnám. Zakázán je kontroverzní mulesing, při kterém dochází k mrzačení ovcí.