Zprávy

Certifikáty a pečetě hodnotící udržitelnost výrobků – část 5.

29. května 2021

I v další části našeho seriálu se zaměříme na označování udržitelných výrobků. Dnes se jedná o certifikaci textilií a kožených produktů z udržitelné a sociálně zodpovědné produkce s názvem „Made in Green by Oeko-Tex“ a společnost podporující bezpečnou chemii ZDHC.

1.      „Made in Green by Oeko-Tex“ je značka, kterou uděluje švýcarská společnost Oeko-Tex pro textilie a kožené výrobky z prokazatelně udržitelné a sociálně zodpovědné produkce. Slouží jako přímá komunikace směrem ke koncovému zákazníkovi. Tomu sděluje, že výrobek pochází z neškodících materiálů, byl vyroben na bezpečném a sociálně jistém místě v ekologických podmínkách. Navíc kombinuje dva standardy institutu Hohenstein - Standard 100/Leather Standard a STeP. Přidanou hodnotou tohoto certifikátu je možnost dosledování jednotlivých výrobních kroků a míst výroby konkrétního produktu pomocí QR kódu. Certifikát je udělován na dobu jednoho roku.

2.      ZDHC je zkratkou pro Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Jedná se o název nadace se sídlem v Amsterdamu, jejíž cílem je zákaz používání škodlivých látek při výrobě. Původními zakladateli iniciativy bylo 6 firem z textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu. Dnes jsou k nadaci připojeny nejen průmyslové podniky, výrobci textilu, ale také firmy poskytující jiné certifikáty, o kterých jsme psali v minulých dílech našeho seriálu. Aktuálně má ZDHC přes 160 členů.

Nejznámějším nástrojem organizace ZDHC je ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), seznam nebezpečných chemikálií, které jsou úplně zakázány nebo se mohou používat pouze v omezeném množství. ZDHC je nápomocná při hledání alternativ, organizuje školení na podporu zlepšování chemického managementu, a tak podporuje bezpečnou chemii.