Zprávy

Certifikáty a pečetě hodnotící udržitelnost výrobků – část 6.

5. června 2021

I v další části našeho seriálu se zaměříme na označování udržitelných výrobků. Dnes se jedná cirkulární systém C2C a B Corporation určená firmám s přidanou hodnotou pro řešení sociálních a ekologických problémů.
1.     „Cradle to Cradle Certified Products Program“ (C2C) se snaží dosáhnout ideálního případu recyklace a být symbolem široké udržitelnosti. Všechny použité suroviny se na konci svého životního cyklu znovu zhodnotí a jsou použity v dalším výrobním procesu, jedná se tedy o tzv. cirkulární hospodářství. C2C představuje inovativní řešení, které myslí na produkt od návrhu až po zpracování odpadů. Systém rozlišuje mezi surovinami biologického původu, které jsou zpracovány do humusu, a technickými surovinami, které se zachovají v technickém oběhu. C2C vymyslel v devadesátých letech německý chemik Michael Braungart spolu s americkým architektem Williamem McDonough.

Tento certifikát uděluje Cradle to Cradle Products Innovation Institute v San Franciscu, jeho evropská pobočka sídlí v Amsterdamu. Program hodnotí pět kategorií – zdravost materiálů, znovupoužití materiálů, obnovitelné energie, management vody a sociální zodpovědnost. Nabízí pět úrovní certifikace od základní až po platinovou. Nejnovější verze certifikace s označením 4.0 například vylučuje použití jednorázových plastů nebo kožešin. Do loňského roku bylo uděleno asi 600 certifikátů.

 2.      Takzvaná certifikace B Corporation je udělovaná americkou neziskovou organizací B Lab, která byla založená v roce 2006. Písmeno „B“ znamená beneficial, což je výraz pro blahodárný, prospěšný. Certifikát dostanou firmy, které dobrovolně usilují o určité standarty, jako je transparence, zodpovědnost nebo udržitelnost, a jejichž cílem tedy není jen zisk, ale jakási přidaná hodnota pro společnost k řešení sociálních a ekologických problémů. Certifikát je určen pro firmy a podniky ze všech oborů.

Certifikované podniky platí roční poplatek, který jim umožní užívání duševního vlastnictví, jako je například logo. Poplatek se odvíjí od výše obratu a začíná na 500 dolarech. Od založení obdrželo certifikaci již 3600 firem ze 150 průmyslových odvětví v 65 zemích. Nejvíce jich pochází z USA, Kanady, Austrálie a Jižní Afriky.