Zprávy

Český Intersport hospodařil se ztrátou

5. září 2022

INTERSPORT ČR s.r.o., největší provozovatel sportovní sítě Intersport v České republice, měl v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 tržby 452 milionů korun. V předchozím roce to bylo 674 milionů korun. Společnost hospodařila se ztrátou 72 milionů korun, v předchozím roce měla společnost ztrátu 56 milionů korun.

Vzhledem k utrpěné ztrátě společnost vykazovala v obchodním roce 2020/2021 záporný vlastní kapitál. Rozhodnutím mateřské společnosti došlo v lednu 2022 k jeho navýšení prostřednictvím mimořádného vkladu společníka ve výši 72 milionů korun do ostatních kapitálových fondů. Mateřská společnost přislíbila finančně podporovat společnost nejméně po dobu následujících dvanácti měsíců.

Intersport ČR s.r.o. převzal v letošním roce osm klíčových prodejen Hervisu, který opouští český trh. Jedná se o obchody v Praze, Brně, Trutnově, Karlových Varech, ve Zlíně a v Českých Budějovicích. Letos bude v České republice 37 prodejen Intersportu, 27 z nich bude provozovat Intersport ČR s.r.o. Společnost zaměstnávala 244 zaměstnanců.

Stoprocentním majitelem Intersportu ČR s.r.o. je rakouský INTERSPORT AUSTRIA GmbH se sídlem ve Welsu.