Zprávy

Čím nižší emise, tím vyšší bonus u společnosti Mammut

6. července 2024

Od roku 2024 mají zaměstnanci švýcarské firmy Mammut převzít osobní odpovědnost za její cíle v oblasti klimatu, konkrétně za snížení emisí CO2. To bude rozhodujícím faktorem pro odměňování přibližně 800 zaměstnanců v závislosti na jejich výkonu. To znamená, že výkonnost společnosti Mammut v oblasti emisí CO2 bude poprvé zahrnuta do výpočtu ročního bonusu. Toto opatření má znamenat další závazný krok k dosažení net zero do roku 2050 a urychlit snižování emisí CO2. Střednědobým cílem, který vychází z vědeckých poznatků, je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 na polovinu ve srovnání s referenčním rokem 2018.

Uhlíkovou stopu společnosti Mammut vypočítává externí dodavatel v souladu s mezinárodním standardem Protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocol). Zohledňuje se intenzita emisí CO2, tj. poměr emisí k tržbám. Aby se zajistilo, že růst společnosti Mammut nepovede automaticky ke zvýšení emisí, je cílem neustále snižovat intenzitu CO2. Aby se tento proces urychlil, používá se nyní jako bonusové kritérium. Každý zaměstnanec k tomu totiž může přispět, ať už výběrem materiálů při vývoji výrobků, snížením počtu služebních cest, nebo dokonce osobním chováním při dojíždění do práce.

Dr. Heiko Schäfer, generální ředitel společnosti Mammut od konce léta 2022, říká: "Jako horolezci všichni přímo pociťujeme dopady klimatických změn. Proto chceme převzít odpovědnost nejen jako firma, ale i jako jednotlivci. Propojení cílů snižování emisí s odměňováním podle výkonu je pro nás logickým krokem, který vítají zejména naši zaměstnanci." Tobias Steinegger, vedoucí oddělení CSR, dodává: "Propojení cílů snižování emisí CO2 s bonusem je dalším odvážným krokem správným směrem. Jsme si vědomi, že tento přístup ještě není dokonalý, a od roku 2018 náš systém i výpočty neustále zdokonalujeme."