Zprávy

Dánsko plánuje zákaz PFAS v oděvech a obuvi

12. května 2024

Dánská vláda v rámci ochrany životního prostředí představila plány na zákaz používání per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) v oděvech, obuvi a těsnicích materiálech. Tyto látky jsou považovány za hlavní původce znečištění životního prostředí. Představují riziko pro lidské zdraví, protože se hromadí v potravinových řetězcích a mohou způsobovat různé zdravotní problémy, včetně potlačení imunitního systému a hormonálních poruch. "Navrhovaný zákaz je zásadním krokem ke snížení emisí a výrazně prospěje životnímu prostředí v Dánsku. Je také jasným signálem na mezinárodní úrovni o potřebě postupného vyřazení těchto škodlivých látek," zdůraznil ministr životního prostředí Magnus Heunicke.

Dánská iniciativa je v souladu s podobnými snahami dalších zemí EU, jako je Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. Vnitrostátní zákaz má zůstat v platnosti do doby, než vstoupí v platnost očekávaný celoevropský zákaz PFAS. Tento krok se však setkal s kritikou z průmyslových kruhů. Německý svaz textilního a módního průmyslu vyjádřil obavy a zdůraznil nepostradatelnost PFAS ve speciálních textiliích, jako jsou ochranné pomůcky pro záchranné služby a moderní zdravotnické textilie. Navrhovaný zákaz by měl být prozatím zaveden 1. července 2026 po uplynutí ročního přechodného období. Toto rozhodnutí podtrhuje závazek Dánska k ochraně životního prostředí a je v souladu s širším celosvětovým úsilím o zmírnění dopadu škodlivých látek na ekosystémy a lidské zdraví.