Zprávy

Decathlon dostal v Austrálii pokutu

8. prosince 2021

Decathlon musí v Austrálii zaplatit pokutu ve výši 1,5 milionů australských dolarů (915 tisíc eur). Důvodem je fakt, že francouzský řetězec prodával sportovní a volnočasové produkty, které neodpovídají tamním bezpečnostním normám. Konkrétně se jednalo o bazény a basketbalové koše, kterým chyběla označení, varování a pokyny k instalaci a použití, a tak byli spotřebitelé vystaveni riziku těžkých zranění, jak zní zdůvodnění pokuty. Decathlon posléze přiznal, že dodal na trh 66 bazénu s nedostatečnými upozorněními na možná rizika a 341 basketbalových košů a připevňovacích desek s návodem k použití, který měl neúplně informovat o možném riziku při nesprávné instalaci na zeď. 

Podle příslušných úřadů je ilegální prodávat v Austrálii výrobky, které neodpovídají bezpečnostním normám, a spotřebitelé mají právo očekávat, že jimi zakoupené výrobky neohrozí jejich bezpečnost nebo bezpečnost jejich rodin a dalších osob. 

Australský federální soud zjistil, že Decathlon takové výrobky prodával, ale také nereagoval na problémy, na které byl již dříve upozorněn úřady. Proto mu byla udělena tak vysoká pokuta, ke které navíc musí řetězec zaplatit soudní výdaje. Decathlon s pokutou souhlasil, stejně jako se zveřejněním omluvy. 

Decathlon působí na australském trhu od roku 2016, nejdříve v podobě online platformy. Dnes provozuje sedm prodejen v Sydney a Melbourne. Při vstupu na trh firma plánovala, že do pěti let bude provozovat kolem sta prodejen.