Zprávy

EU podniká kroky k zablokování výrobků vyrobených nucenou prací

10. prosince 2023

Evropský parlament navrhuje nový právní rámec pro využívání nucené práce v dodavatelských řetězcích podniků. Pokud se prokáže, že společnost využívala nucené práce, bude na hranicích Evropské unie (EU) zastaven veškerý dovoz a vývoz souvisejícího zboží. Společnosti by rovněž musely stáhnout zboží, které se již dostalo na trh EU. Toto zboží by pak bylo darováno, recyklováno nebo zničeno.

Výbory pro vnitřní trh a mezinárodní obchod přijaly návrh zprávy 66 hlasy pro, 0 proti a 10 se zdrželo hlasování. Výbory rovněž navrhly, aby zboží, které bylo staženo z trhu, mohlo být znovu uvedeno na trh až poté, co společnost prokáže, že přestala ve svých provozech nebo dodavatelském řetězci používat nucenou práci, a vyřeší všechny relevantní případy. Nucenou prací trpí 27,5 milionu pracovníků na celém světě. Zákaz nucené práce zabrání této formě moderního otroctví a zároveň ochrání společnosti, které pravidla dodržují, před nekalou konkurencí.