Zprávy

Fair Wear Foundation ocenila firmu Vaude

16. června 2018

Při letošním vyhodnocování ukazatele BPC - Brand Performance Check, které vyhodnocuje nadace Fair Wear Foundation (FWF), dosáhla nejlepších výsledků firma Vaude. BPC znamená každoroční testování podmínek, za jakých sortiment vzniká, a také, jak moc se dotyčná firma zasazuje o dobré pracovní podmínky v místě výroby. Hodnoceno je rovněž zlepšování sociálních standardů, profesionální řešení stížností pracovníků nebo také uvědomění a kompetence pro tato téfmata u managementu firmy.

Kladné hodnocení od FWF může uvést výrobce na svých produktech a tak ovlivnit rozhodnutí o koupi a zároveň obecně na toto téma upozornit. FWF zkoumá pracovní podmínky hlavně v provozech textilního provozu – přiměřenou pracovní dobu, výplatu odměn zajišťující existenci, pracovní pojištění nebo zamezení práce dětí.