Zprávy

Fanatics zřídí olympijský e-shop

8. listopadu 2021

Prodejce licencovaného zboží Fanatics plánuje zřízení prvního oficiálního olympijského e-shopu, a to již pro olympijské hry v roce 2024 v Paříži. Dohoda s Mezinárodním olympijským výborem je uzavřena zatím na tři olympijské hry – Paříž, Milán a Los Angeles 2028. Firma Fanatics také získala práva na vytvoření reklamního olympijského zboží pro všechny tři jmenované olympiády i pro ty již uskutečněné. Dosud měly zodpovědnost za prodej reklamních předmětů organizační výbory. Prodej těchto výrobků však skončil s uhasnutím olympijského ohně. Nebyla také možná jakákoli výměna zkušeností s prodejem a minimální využití zákaznických dat.

Olympijský e-shop je zatím přístupný na vybraných trzích, celosvětově bude dostupný od léta 2022, kromě Číny a Ruska. S čínskou firmou Alibaba má IOC vlastní ecommerce smlouvu, firma poskytuje mezinárodnímu výboru také cloud servis.