Zprávy

FIFA zlepšuje ochranu fotbalistek a fotbalových trenérů

5. prosince 2020

Fotbalová komise FIFA, kam patří zástupci klubů, lig, hráčů, svazů a konfederací, odsouhlasila jednomyslně dvě nové reformy na ochranu fotbalistek žen a fotbalových trenérů. Nová ustanovení budou v nejbližší době předložena k dalšímu schválení orgány FIFA.

Reformy představují minimální standardy týkající se ochrany žen – fotbalistek, obzvláště s ohledem na jejich mateřství. Nová ustanovení se týkají především následujících bodů:

- nucená mateřská dovolená alespoň 14 týdnů, během které dostávají hráčky alespoň dvě třetiny smluvního platu

- povinnost klubů zařadit hráčky po návratu do fotbalu a postarat se o přiměřenou medicínskou a fyzickou podporu

- zákaz diskriminace žen na základě těhotenství, zlepšení pracovní ochrany

 U trenérů je podle Infantina nutné zdůraznit jejich základní roli, která nebyla dosud v oficiálních dokumentech uznávána. I pro ně byly vytvořeny minimální standardy v rámci trenérských smluv. Standardy cílí na ochranu smluvní stability, větší transparentnost a včasné placení trenérů.