Zprávy

Firma Elan vrátila státní podporu

Slovinské ministerstvo financí informovalo, že firma Elan vrátila neoprávněnou státní podporu z roku 2008. "Elan zaplatil ministerstvu financí něco málo přes 12 milionů eur. Ministerstvo financí navrhne vrácení peněz akcionářům, kteří v roce 2008 zvýšili vlastní jmění ve společnosti Elan. Společnost KAD obdrží přibližně 5,7 mil. eur s úroky, DSU 1,7 mil. eur s úroky a Triglavu se vrátí 2,5 mil. eur i s úroky.

Tímto Slovinská republika splní svou povinnost, jak je stanoveno v rozhodnutí Evropské komise o povinnosti navrácení nepovolené státní podpory," oznámilo slovinské ministervo fimancí.

Novými majiteli Elanu se před několika týdny staly společnosti Merrill Lynch International Limited (5%) a Wiltan Enterprises, která je dceřinnou společností VR Capital (95%).