Zprávy

FISAF.cz a jeho projekty

17. listopadu 2017

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz slaví v letošním roce 25 let své činnosti a patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. „Zpočátku se Svaz specializoval na šíření aerobiku mezi širokou veřejnost, postupně sílila závodní sekce a přicházely úspěchy našich reprezentantů. Zatímco dříve byly pouze kategorie mužů, žen, párů a trií, od roku 1999 se závody rozšířily také o fitness týmy, které přivedly na závody v aerobiku doslova masy diváků. Svaz také několikrát úspěšně hostil evropská a světová mistrovství,“ upozorňuje Jitka Literová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a na otázku, zda také jinde ve světě fungují podobné organizace s tak dlouhou dobou působnosti jako FISAF.cz, odpovídá: „Je to naopak naprosto ojedinělé. U nás má tato činnost velkou podporu státu, zaštiťuje ji Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a FISAF.cz se snaží vytvořit pro závodníky ty nejlepší podmínky. Myslím si, že kromě Ruska a Austrálie jinde ve světě tak silné organizace nemají.“

 „Česká republika má v aerobiku obrovskou závodnickou základnu a je mezinárodně oceňována pro výborné choreografie a skvělé technické provedení. Právě díky nim a skvělým trenérům se naši závodníci právem řadí ke světové elitě,“ říká Jana Havrdová, která je od roku 2010 prezidentkou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a v roce 2013 byla zvolena prezidentkou mezinárodní organizace FISAF. „Jen v loňském roce vybojovala Česká republika na Mistrovství Evropy 2016 celkem 16 zlatých medailí ve všech soutěžních a věkových kategoriích. Českou republiku, a tím i Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, přitom reprezentovalo 380 závodníků,“ připomíná Jana Havrdová s tím, že mezi nejúspěšnější kluby na mezinárodních soutěžích patří v současnosti například Fitness center Báry a Hanky Šulcové, Aerobik Team Chuchle, Oxygen Příbram nebo Fitness Studio Louny.

Čemu vděčíme za to, že máme tolik šampionů právě v aerobiku? „Zásadní podíl na úspěších našich reprezentantů v aerobiku má kvalitní vzdělávání trenérů, zázemí svazu, které je stabilní a všestranně kluby podporuje, stejně tak naši rozhodčí mají špičkové znalosti. A protože jedním z hodnocených parametrů je i celkové působení závodníků na ploše, určitě se na úspěších českých závodnic podílí kromě odvedeného výkonu i jejich pověstná fyzická krása, šarm a vkus,“ domnívá se Jana Havrdová.

Dnes je FISAF.cz moderní a silnou základnou pro všechny zájemce o sport, zdravý životní styl i kariéru ve fitness. Mezi hlavní činnosti patří vzdělávání, pořádání soutěží, workshopů a konferencí, jednání s mezinárodními organizacemi, jako jsou FISAF International či Europe Active.

Jednou z hlavních činností svazu je Škola fitness profesionálů FISAF.cz, která je předním českým poskytovatelem národně i mezinárodně uznávaného vzdělávání ve fitness. Může se pochlubit širokou škálou kvalitních rekvalifikačních vzdělávacích kurzů pro různé styly cvičení. „Všechny kurzy jsou speciálně navrženy tak, aby pomohly klientům co nejlépe nastartovat kariéru v oblasti zdraví a fitness povolání. Ať už hledají kurzy instruktora jógy, aerobiku, body and mind, instruktora ve fitness centru nebo další, mají jistotu, že budou vedeni špičkovými lektory, kteří ve fitness profesích působí řadu let, sledují nejmodernější trendy a rozvíjejí mezinárodní spolupráci ve svých oblastech specializace. Všechny kvalifikace jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantované mezinárodní organizací FISAF International. Jsou rovněž plně podporovány Českou komorou fitness a Českým registrem fitness profesionálů. Škola je organizátorem již třetího evropského projektu ve vzdělávání a podpoře osob pečujících o děti do 15 let věku a maminek na MD,“ připomíná Jana Hubačová, manažerka vzdělávání FISAF.cz.

Český svaz aerobiku a fitness Fisaf.cz se stal také iniciátorem preventivní kampaně Česko se hýbe, zaměřené na podporu pravidelné fyzické aktivity obyvatel ČR. „V době, kdy je každý druhý Čech ohrožený nadváhou či obezitou, si tato kampaň klade za úkol rozhýbat celé Česko a prostřednictvím propagace pravidelné přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české populace,“ vysvětluje záměry preventivní kampaně koordinátorka projektu Jana Boučková z Českého svazu aerobiku a fitness Fisaf.cz. Kampaň chce do svých aktivit zapojit více než 500 podporovatelů z řad měst a obcí, škol, odborných lékařských společností, sportovních klubů, svazů a asociací, sportovních center či profesionálů, a především desetitisíce aktivních účastníků každého věku, od malých dětí až po seniory. Mezi její významné projekty patří především dva významné projekty – Česko se hýbe ve školách a Děti na startu.

Česko se hýbe ve školách je celorepubliková taneční soutěž týmových skladeb, která si klade za cíl motivovat českou populaci k pravidelnému pohybu a zdravějším stravovacím návykům. Soutěž je určena mateřským, základním a středním školám. Zapojit se mohou i školní kluby a zájmové kroužky. Primárním cílem je motivace dětí a mládeže k fyzické aktivitě formou hry a zábavy. Děti na startu  je celorepublikový projekt, jehož podstatou je přinést dětem ve věku od 4 do 9 let radost z pohybu, bez stresu z očekávaných výkonů. Trenéři děti v hodinách pozitivně motivují a záměrně potlačují prvky vzájemného soutěžení. Cvičí tady spolu děti více i méně pohybově nadané, bez ohledu na jakýkoli handicap, štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením. Cílem projektu je umožnit sportovat všem dětem bez ohledu na sociální postavení rodičů, rasu či národnost, stmelit dětský kolektiv a seznámit je s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze i civilizačním chorobám, a smysluplným trávením volného času.