Zprávy

Francie má nového ambasadora pro sport

10. března 2023

Samuel Ducroquet se stal novým francouzským ambasadorem pro sport v rámci francouzského Ministerstva zahraničních věcí. Tuto funkci přebírá od Laurence Fischera, který byl na této pozici od roku 2019. Role ambasadora vznikla v roce 2013. Jeho úkolem je podpora práce ministerstva při prosazování francouzských postojů k hlavním otázkám souvisejícím se sportem, včetně správy věcí veřejných, etiky a boje proti dopingu, ovlivňování výsledků zápasů a diskriminaci ve sportu. Ambasador působí v rámci mezinárodních sportovních organizací a má vliv také na mezinárodních fórech, kde se tato témata řeší, jako je OSN, UNESCO, Evropská unie, Rada Evropy a OECD. Ducroquet dříve pracoval na francouzských ambasádách v Kataru a Japonsku. Od ledna 2022 je činný také na oddělení mezinárodních vztahů organizačního výboru pařížské olympiády 2024.