Zprávy

Hodnota globálního sportovního sponzoringu v roce 2020 klesne

28. května 2020

Globální sportovní sponzoring dosáhne podle nejnovější studie agentury Two Circles v roce 2020 hodnoty 17,2 miliardy dolarů. Příčinou je koronavirová krize a z ní vyplývající rušení či posunutí sportovních akcí. Hodnota práv poklesne o 37 % ze 46,1 miliardy v roce 2019 na 28,9 miliardy v roce 2020.

Největší ztráty vykázal sportovní sponzoring u společností poskytující finanční služby, kde hodnota utracených prostředků poklesla o 45 %. Finanční služby tvoří 27,3 % z celkového sponzoringu, tedy hodnotu 12,6 miliardy dolarů. Studie podotýká, že hodně nových smluv nebude prodlužováno, ale skončí kvůli snižování nákladů firem.

Dalšími oblastmi, ze kterých se redukuje mnoho firem investujících do sportovního sponzoringu jsou automobilový, energetický a letecký průmysl. U automobilového průmyslu, který je druhým nejvýznamnějším sponzorem, poklesne hodnota sponzoringu z 5,9 miliardy dolarů v loňském roce na 2,7 miliardy v letošním roce, což znamená pokles o 55 %.