Zprávy

Hospodářské výsledky olympiády v Riu

Výkonný ředitel organizačního výboru olympijských a paralympijských her v Riu Sidney Levy zveřejnil výsledky hospodaření celé akce. Organizátoři potřebují ještě 30 milionů dolarů pro úhradu zbylých dluhů provozního rozpočtu, který neobsahoval výdaje na výstavbu stadionů, cest nebo jiné infrastruktury. Tyto neprovozní výdaje činily mezi 10 a 12 miliardami dolarů, peníze pocházely z veřejných i soukromých zdrojů.

Provozní rozpočet činil k poslednímu dni her 2,8 miliard dolarů.

Původně nechtěli organizátoři financovat hry z veřejných peněz, po změně ekonomické a politické situace v zemi však museli požádat o dodatečnou finanční investici ze státních peněz. Ta činila 45,8 milionů dolarů, které věnovalo město Rio de Janeiro. Organizátoři použili z těchto prostředků dvě třetiny. Na organizaci paralympijských her věnovala brazilská vláda dalších 31,2 milionů dolarů formou sponzorských příspěvků od tří státních společností.