Zprávy

Jak důležitý je sport pro německé hospodářství?

17. května 2019

Ministerstvo hospodářství a energie společně se Spolkovým institutem pro sportovní vědu předložily nedávno údaje k významu sportovní branže pro hospodářství Německa. Podle nich činil příspěvek sportovní branže k HDP 66,7 miliard eur v roce 2010, v roce 2016 se tento údaj zvýšil o 4,9 miliardy na 71,6. Ve skutečnosti to ale znamenalo pokles o 0,3 procentního bodu z 2,6% v roce 2010 na 2,3% v roce 2016. Tak se tato branže umístila na stejné úrovni jako kovoprůmysl (2,1%) a dopravní oblast (2,4%).

Za jmenované období vzrostla poptávka domácností po sportovním zboží o 9,1 miliardy eur. A protože ceny zboží rostly jen mírně, popřípadě poklesly, znamená to, že zákazníci si určité aktivity pořídili za menší cenu a zvýšil se zároveň mírně jejich celkový konzum ve sportovní oblasti. Celkově činily výdaje za sportovní konzum v roce 2016 v Německu 85 miliard eur, z toho 32,7% připadlo na výrobky, 32,6% na služby. Celkový podíl sportovní branže na zaměstnanosti činí 3%.