Zprávy

Mezinárodní olympijský výbor bojuje proti klimatickým změnám

14. listopadu 2021

Mezinárodní olympijský výbor IOC se zavázal, že sníží své přímé i nepřímé emise skleníkových plynů do roku 2030 o 50 % a přispěje tak k boji proti klimatickým změnám. To oznámil prezident IOC Thomas Bach na setkání zástupců národních olympijských výborů na konci října.

Bach na setkání připomněl, že klimatická krize patří k největším výzvám, kterým lidstvo musí čelit. Ovlivňuje mnoho oblastí našeho života včetně sportu. Bach také vyzval i ostatní sportovní organizace k následování příkladu IOC v rámci snižování emisí.

IOC se spolupodílelo na vzniku iniciativy UN Sports for Climate Action. K ní se připojilo již 270 sportovních organizací z celého světa včetně IOC. Všichni zúčastnění se zavázali ke snížení emisí o 50 % do roku 2030. IOC se rozhodlo navíc kompenzovat zbylé emise výsadbou olympijského lesa a k motivaci dodavatelských firem ke snižování emisí a tvoření udržitelnějšího světa.

V březnu 2020 IOC také rozhodlo o konání olympiád, které budou klimaticky pozitivní. To znamená, že všechny organizační výbory se od roku 2030 zavazují ke snižování emisí, k CO2 neutralitě a k vymýšlení různých udržitelných řešení. Pařížská olympiáda se ke klimaticky pozitivní organizaci her přihlásila jako první, ještě před rokem 2030. Olympijské hry v Pekingu mají být poháněny ze 100 % z obnovitelných zdrojů energie, poprvé se mají na zimních stadionech použít bezuhlíkaté chladicí systémy. Organizační výbor olympiády v Los Angeles 2028 se rozhodl nestavět žádné nové sportoviště a zavázal se k vytváření nových udržitelných projektů.