Zprávy

Mezinárodní olympijský výbor IOC podporuje ukrajinské sportovce

9. července 2023

Mezinárodní olympijský výbor IOC i nadále podporuje ukrajinské sportovce. Ti mohou čerpat podporu z fondu, ve kterém je 7,5 milionů dolarů. Prostředky na přípravu na nadcházející letní a zimní olympijské hry zatím využilo kolem 3000 sportovců a trenérů. Ty jim umožní účast na mistrovstvích světa, Světových hrách nebo Evropském olympijském festivalu mládeže. 

Celkem bylo dosud z Fondu solidarity MOV pro ukrajinskou olympijskou komunitu podpořeno více než 115 žádostí. Fond byl založen v únoru 2022 v koordinaci s Olympijskou solidaritou, Evropskými olympijskými výbory (EOV) a pracovní skupinou vedenou členem MOV a bývalým prezidentem ukrajinského NOC Sergiem Bubkou. Hlavním cílem bylo uspokojit naléhavé humanitární potřeby elitních a vrcholových sportovců země a zároveň jim pomoci pokračovat v soutěžích na mezinárodní scéně tím, že se pokryjí náklady na soutěže, tréninkové kempy, cestování a ubytování. 

MOV do fondu při jeho založení fondu původně věnoval 1 milion dolarů a EOV přispěl dalšími 500 000 dolary. Po návštěvě prezidenta Thomase Bacha v Kyjevě v červenci 2022 přidal MOV do fondu dalších 5 milionů dolarů na podporu sportovců pro olympijské hry v Paříži 2024 a zimní olympijské hry v Miláně Cortině 2026 a jejich kvalifikační soutěže. Na základě Bachovy výzvy adresované celému olympijskému hnutí byly od členů MOV, národních olympijských výborů, mezinárodních sportovních federací a globálních olympijských partnerů získány další dary v celkové výši více než 1 milion dolarů.