Zprávy

Moncler překonal v roce 2021 hranici 2 miliard eur

22. března 2022

Společnost Moncler vykázala za rok 2021 tržby ve výši 2,046 miliardy eur, což znamená nárůst o 44 % oproti roku 2020 a 28 % oproti roku 2019. Tyto tržby zahrnují také prodeje značky Stone Island, která k Moncler patří od dubna 2021. Čistý zisk činil 411,4 milionů eur, v předchozím roce se jednalo o 300,4 milionů eur, v roce 2019 o 358,7 milionů eur.

Podle jednotlivých značek vygeneroval Moncler v roce 20211,8 miliardy eur. U značky Stone Island se jednalo o 221,9 milionů eur, což znamená 10,8% podíl z celkového obratu firmy za celý účetní rok. 

Tržby v asijsko-pacifickém regionu činily 894,8 milionů eur. Postaraly se o to hlavně výborné prodeje v Číně a Koreji. Tržby v regionu EMEA dosáhly 624,5 milionů, což znamená 25% nárůst oproti roku 2020. Nejlépe se prodávalo v Německu a ve skandinávských zemích. Celou čtvrtinu tržeb regionu EMEA generovaly prodeje v Itálii. Ameriky měly tržby 304,9 milionů, nárůst oproti roku 2020 o 43 %, s vysokým nárůstem ve 4. čtvrtletí hlavně v USA a Kanadě. Oba kontinenty měly podíl na celkových tržbách 16,7 %, Asie 49,1 %, region EMEA 34,2 %. Nejlépe se dařilo prodeji DTC, kde firma dosáhla obratu 1,43 miliardy s nárůstem o 33 %. 

Moncler provozoval na konci loňského roku 237 monobrandových prodejen, za celý rok se jedná o nárůst o 18. Firma také provozuje 64 shop-in-shops. Stone Island měla ke konci roku 30 obchodů. 

V letošním roce oslavuje společnost 70leté výročí značky Moncler a 40leté výročí značky Stone Island.