Zprávy

Nadace NBA na podporu černošské komunity

Představenstvo NBA oznámilo, že přispěje 300 miliony dolarů na základ první nadace NBA, jejíž prostředky půjdou na podporu černošské komunity. Nadace vznikla ve spolupráci s Asociací hráčů NBA.

V příštích deseti letech bude všech 30 týmů NBA kolektivně do nadace přispívat 30 miliony dolarů ročně. Nadace se bude snažit zlepšit přístup a podporu na středních i vysokých školách a pomáhat národním i místním organizacím v USA a v Kanadě. Jako veřejná charita se bude snažit o vývoj dalších programů a hledání zdrojů pro financování nadace.

Nadace se zaměří na tři kritické body, kterými je získání prvního zaměstnání, zaměstnání po střední a vysoké škole a umožnění kariérního růstu po získání zaměstnání. Prostředky tak půjdou také do organizací na podporu zaměstnaneckých programů a partnerství s univerzitami a vysokými školami.