Zprávy

Nelegální zisky z nucené práce vzrostly od roku 2014 o 37 %

23. června 2024

Podle nové studie Mezinárodní organizace práce (ILO) přináší nucená práce v soukromé ekonomice ročně nelegální zisky ve výši 236 miliard USD. Celková výše nelegálních zisků z nucené práce vzrostla od roku 2014 o 37 %, k čemuž přispěl nárůst počtu osob nuceně nasazených na práci a také vyšší zisky generované z vykořisťování obětí, uvádí zpráva. Studie s názvem „Zisky a chudoba: Ekonomika nucené práce“ odhaduje, že obchodníci s lidmi a zločinci získávají na jedné oběti téměř 10 000 USD, zatímco před deseti lety to bylo 8 269 USD (po zohlednění inflace). V roce 2021 bylo do nucených prací v daný den zapojeno 27,6 milionu lidí. Mezi lety 2016 a 2021 se počet osob na nucených pracích zvýšil o 2,7 milionu. 

Celkové roční nelegální zisky z nucené práce jsou nejvyšší v Evropě a střední Asii (84 miliard USD), následuje Asie a Tichomoří (62 miliard USD), Severní a Jižní Amerika (52 miliard USD), Afrika (20 miliard USD) a arabské státy (18 miliard USD). 

Odvětvím s nejvyšším ročním nelegálním ziskem z nucené práce je sexuální vykořisťování, které představuje 73 % celkového nelegálního zisku, následuje průmysl, služby, zemědělství a práce v domácnosti. Tyto nelegální zisky jsou mzdy, které by právem náležely pracovníkům, ale místo toho zůstávají v rukou jejich vykořisťovatelů v důsledku jejich donucovacích praktik, připomíná zpráva.