Zprávy

Nike a Spotify vytvořily fond Make Moves

4. února 2024

Společnost Nike se spojila ve Velké Británii se společností Spotify a vytvořila fond Make Moves, který využije sílu hudby k tomu, aby přiměl dívky k pohybu a pomohl zlepšit jejich duševní pohodu. Nové partnerství bylo představeno u příležitosti Světového dne duševního zdraví. Make Moves Fund bude udělovat granty spolufinancované společnostmi Nike a Spotify, každý ve výši přibližně 25 000 USD, komunitním organizacím ve Velké Británii, které nabízejí inovativní nápady na programy pro dívky kombinující hudbu a tanec, aby inspirovaly dívky ve věku 10 až 17 let k pohybu. Ambasadorem fondu Make Moves Fund je londýnská dívčí skupina Flo, jejímž cílem je posílit postavení dívek a žen prostřednictvím své hudby. Programy pro příjemce grantů budou probíhat po dobu šesti měsíců a společnosti Nike a Spotify budou měřit dopad každého programu. Mnoho dívek ve Velké Británii má stále pocit, že do sportu nepatří. Nejméně aktivní jsou černošské britské, africké, karibské, arabské a asijské dívky z nízkých socioekonomických vrstev. V době, kdy dívky ve Velké Británii dosáhnou 18 let, je u nich více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět špatným duševním zdravím než chlapci, zdůraznila společnost Nike ve svém prohlášení.