Zprávy

Nike propouští manažery kvůli chování vůči ženám

22. května 2018

Americký koncern Nike propustil pět vrcholných manažerů poté, co ve firmě proběhlo šetření ohledně chování na pracovišti. Celkem již Nike opustilo kvůli chybnému chování vůči ženám 11 manažerů. Šetření následovalo poté, co se objevily stížnosti na chování některých pracovníků.

CEO firmy Mark Parker žádal o prominutí některé spolupracovníky a spolupracovnice, kteří by se mohli díky nastavené firemní kultuře cítit vyloučeni a zdůraznil, že veškeré stížnosti budou brány vážně.