Zprávy

Nike srovnává platy mužů a žen

11. srpna 2018

Světový výrobce sportovního zboží Nike se v rámci zrovnoprávňování obou  pohlaví zavázal, že 7 000 zaměstnanců zvýší plat. Tento krok je reakcí na výsledky vnitřního šetření a má vést ke srovnání platů mužů a žen. Příčinou však mohly být také nedávné stížnosti na diskriminaci a sexismus.

Nike má v plánu také přepracovat systém bonusů, který se má v budoucnosti řídit celkovými výsledky koncernu a méně tím, jak úspěšní jsou pracovníci v rámci svých týmů.