Zprávy

Padělané výrobky stojí společnosti v EU ročně 16 miliard eur

3. dubna 2024

Podle nové studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) stojí padělané zboží průmysl EU ročně odhadem 16 miliard eur na tržbách a téměř 200 000 pracovních míst. Dokument odhaluje hospodářský dopad padělaných výrobků na oblast oděvů, kosmetiky a hraček a také zdravotní a bezpečnostní problémy, které představují pro spotřebitele. Zpráva uvádí, že legální oděvní průmysl, včetně obuvnictví, je paděláním postižen nejvíce.

Odhaduje se, že legální oděvní průmysl přišel v letech 2018-2021 v průměru o 12 miliard eur ročních příjmů, což představuje 5,2 % prodeje oděvů (v tržních cenách) v EU. V důsledku padělání přišel oděvní průmysl ve stejném období také o 160 000 pracovních míst ročně. Nejvíce postiženými trhy byly Německo a Itálie. Jen Německo představovalo téměř čtvrtinu celkových ztrát.

Trh s kosmetickými přípravky přišel podle odhadů o 3 miliardy eur, což představuje 4,8 % celkových tržeb a 32 000 pracovních míst. V absolutních číslech byl nejvíce postižen francouzský kosmetický průmysl, který přišel o 800 000 eur ročních tržeb. Evropský sektor hraček, který je pro účely této studie nejmenším ze tří zkoumaných odvětví, utrpěl nejvyšší poměr ztracených tržeb v důsledku padělání: 1 miliarda EUR ztracených tržeb, což představuje 8,7 % celkových tržeb tohoto odvětví a 3 600 pracovních míst. Německý hračkářský průmysl utrpěl třetinu ztrát z prodeje.

Nízká kvalita padělaných výrobků může představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, zejména v odvětví kosmetiky a hraček, uvádí zpráva. Kromě negativního ekonomického dopadu padělání také podporuje organizovaný zločin a negativně ovlivňuje životní prostředí.