Zprávy

Plán rozvoje v oblasti zaměstnanosti a udržitelnosti firmy Nike

27. listopadu 2021

Nike zveřejnil nový strategický plán na příštích pět let v oblasti globálního dopadu. Zaměří se na diverzitu, inkluzi, ochranu planety a etickou výrobu. 

V oblasti rovnosti si Nike klade za cíl, aby ženy tvořily 50 % všech zaměstnanců, 45% podíl mají mít ve vedoucích pozicích. Společnost Nike také plánuje zachovat 100% mzdovou spravedlnost na všech úrovních zaměstnanců a zvýšit své investice zaměřené na profesionální rozvoj rasových a etnických menšin v USA a žen po celém světě. Nike změnil po značné kritice také pravidlo týkající se platu pro těhotné sportovkyně, který nebude poznamenán žádnými srážkami po dobu 18 měsíců. 

V oblasti životního prostření si Nike klade za cíl snížení skleníkových plynů ve svých nemovitostech pomocí obnovitelných zdrojů elektřiny a elektrifikací svého vozového parku. Firma se také zavazuje ke snížení uhlíkové stopy o 65 % ve vlastních prostorách a o 30 % v rámci dodavatelského řetězce.