Zprávy

Počty sportovců ve Španělsku

31. července 2023

Celkový počet sportovců ve Španělsku překročil v roce 2022 poprvé 4 miliony. Podle údajů španělského Ministerstva kultury a sportu se jednalo o počet 4,1 milionů, což je nárůst o 4,5 % v porovnání s předcovidovým rokem 2019. 

Nejvíce zástupců měl fotbal s více než 1,1 miliony sportovců a meziročním nárůstem 25,4 %. Následuje ho basketbal s 377 000 sportovců, lovecký sport s 333 000 sportovců. Čtvrté místo obsadili golfisté, jejich počet vzrostl o 20 % předpandemickou dobou. Nárůst outdoorových sportů zapříčinil, že na pátém místě jsou zástupci lezeckých sportů s 289 605 sportovci. 

Více než tři čtvrtiny všech sportovců z federací jsou muži, u žen se jedná 24,3 %. U obou pohlaví se jedná v porovnání s rokem 2021 o nárůst o 13,6 % u mužů a 11,8 % u žen. Zaměstnanců ve sportovním sektoru je v porovnání s rokem 2021 o 6,2 % více. Zde je zastoupení mužů a žen poměrně lepší – 57 % mužů, 43 % žen.