Zprávy

Pohyb výrazně zlepšuje kognitivní funkce u starších lidí

28. října 2023

Podle studie BMJ Open Sport & Exercise Medicine zlepšují výrazně pravidelné procházky, nordic walking nebo hraní golfu okamžité kognitivní funkce u starších lidí. Předchozí výzkumy naznačily potenciální kognitivní přínosy akutního aerobního cvičení, přičemž na rozsah zlepšení mají vliv faktory jako intenzita, délka a typ cvičení.

Mezinárodní tým vědců z Východofinské univerzity, Univerzity v Edinburghu a ETH Zürich se zaměřil na zkoumání bezprostředních účinků tří různých kognitivně náročných aerobních cvičení na poznávání a související biologické reakce u starších zdravých dospělých osob. Studie se zúčastnilo 25 zdravých starších golfistů ve věku 65 let a více, kteří absolvovali tři různé dávky aerobního cvičení:  okruh na 18jamkovém hřišti, 6 km nordic walking a 6 km běžné chůze. Každé cvičení probíhalo v reálném prostředí, přičemž účastníci udržovali své typické tempo odpovídající svižné chůzi.

Kognitivní funkce byly hodnoceny pomocí testu Trail-Making Test (TMT) A a B, široce používaného nástroje pro hodnocení kognitivních funkcí u starších dospělých. Test TMT-A měří nižší kognitivní funkce, jako je pozornost a rychlost zpracování, zatímco test TMT-B měří náročnější exekutivní funkce, jako je schopnost přepínání úkolů. Kromě toho byly odebrány vzorky krve k měření hladin neurotrofického faktoru (BDNF) a katepsinu B (CTSB). Obě tyto látky by měly odrážet přínos cvičení v mozku. Účastníci také nosili zařízení pro sledování kondice, která zaznamenávala údaje o konkrétním cvičení, jako je vzdálenost, doba trvání, tempo, energetický výdej a počet kroků. Ke sledování srdeční frekvence byl použit EKG senzor s hrudním pásem.

Studie ukázala, že jedno vykonání kteréhokoli ze tří cvičení - 18 jamek golfu, 6 km nordic walkingu nebo 6 km běžné chůze - zlepšilo u starších dospělých nižší kognitivní funkce měřené testem TMT-A, ačkoli na hladinu BDNF a CTSB nebyl pozorován žádný významný vliv. Kromě toho byly nordic walking a pravidelná chůze spojeny se zlepšením exekutivních funkcí měřených testem TMT-B.