Zprávy

Program na snížení množství oděvního odpadu

10. června 2018

Firmy Nike, H&M, Burberry a Gap podepsaly iniciativu Make Fashion Circular na zmenšení množství globálního oděvního odpadu. Podle jedné studie se recykluje pouhé jedno procento všech oděvů. Podle tohoto programu, který zřídila nadace Ellen MacArthur Foundation, by se mělo recyklovat více materiálů i výrobků tak, aby již nebyly oděvy odpadem. Nadace také navrhuje přeměnit modely s krátkou životností na kusy s lepším designem, které mohou být určeny k půjčování či dalšímu odkupu.

Podle nadace se za posledních 15 let produkce oděvů zdvojnásobila a dramaticky se snížil údaj o tom, jak často oblečení máme na sobě, než ho vyhodíme, a to je pak zahrabáno nebo spáleno. Podle údajů se jen praním dostane do vody každým rokem 500 tisíc tun mikroplastů, což odpovídá 50 miliardám plastových lahví.

První, která uvedenou iniciativu podepsala, byla britská designerka Stella McCartney, která je dlouholetou bojovnicí za udržitelnou módu. Firmy, které se k iniciativě připojí, budou tři roky pracovat na praktických řešeních dané situace. H&M si dalo za cíl, používat do roku 2030 pouze recyklované materiály. V současnosti se podle těchto kritérií vyrábí 35% jejich produkce.